Zajęcia przyrodnicze dla przedszkoli - ŚLADAMI ZWIERZĄT

Zajęcia polegają na aktywnym poznawaniu przyrody np. wokół placówki (po uprzednim jego rozeznaniu przez naszych przyrodników).

Informacje przekazywane są w formie ciekawych gier i zabaw o wcześniej ustalonym zakresie m.in. poszukiwanie tropów zwierząt, prezentacje z wykorzystaniem autentycznych rekwizytów przyrodniczych np. poroża, pióra, zgryzy bobrowe.

Charakter i czas zajęć dopasujemy do grupy wiekowej. Możemy również zaproponować ciekawe wycieczki podczas których, dzieci zamienią się w małych odkrywców.

 

GOBIO