Zajęcia przyrodnicze dla szkół - BLIŻEJ PRZYRODY

Zajęcia polegają na przybliżeniu (w terenie) biologii wybranej grupy lub grup zwierząt czy roślin, objaśnieniu zjawisk przyrodniczych w tym tych dotyczących m.in. przyrody nieożywionej.

Proponowane zajęcia w terenie, w formie prezentacji „na żywo” z zadaniami polegającymi na bieżącym rozwiązywaniu zagadek i problemów to doskonałe uzupełnienie lekcji biologii i/lub geografii.  

Na zajęcia możemy zapraszać również specjalistów z wybranych dziedzin, którzy w sposób bardziej naukowy przybliżą omawiane zagadnienia.

Charakter i czas zajęć dopasujemy do grupy wiekowej.

GOBIO