Zajęcia przyrodnicze dla nauczycieli i administracji publicznej

Poszerzenie wiedzy często kojarzy się z nudnymi kursami, gdzie największą atrakcją są kawa i herbatniki.

Wychodzimy do Państwa z zupełnie nową ofertą. Krótki teoretyczny "wstęp" poprzedza wyjście w teren, podczas którego pokazujemy, wyjaśniamy, zwracamy uwagę na omawiane zagadnienia.

W przypadku kadry pedagogicznej może to być rozpoznawanie płazów, owadów czy ptaków. Przybliżenie ich biologii i przystosowania do trybu życia. Pokażemy jak w przystępny sposób przekazać często trudne zagadnienia.

Dla administracji publicznej proponujemy zagadnienia związanych z ochroną gatunkową np. ptaków w miastach w kontekście termomodernizacji czy tak często poruszany temat wycinki drzew.

Przekażemy państwu wiedzę praktyczną (podpartą własnym doświadczeniem) wraz z niezbędnym omówieniem zagadnień prawnych. Proponujemy również zajęcia dotyczące sposobów retencjonowania wody i/lub wspomagania bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu.

 

GOBIO