Konkurs Przyrodniczy dla uczestników XXXVI Harcerskiego Rajdu "Szlakami Jędrusiów" Starachowice 2021

W dniach 12-14.11.2021 roku na terenach Powiatu Starachowickiego, szedł już po raz 36-sty
Harcerski Rajd "Szlakami Jędrusiów". Nasza firma w tym roku postanowiła podjąć współpracę z w/w rajdem, zostając ich partnerem. W trakcie trawania rajdu przeprowadziliśmy dla uczestników terenowy konkurs przyrodniczy. Konkurs miał na celu znalezieniu 12-stu punktów z zaszyfrowanymi wiadomościami. W wiadomościach QR CODE znajdowały się informację na temat terenu w jakim znajdują się uczestnicy, gatunków drzew,zwierząt oraz rzek jakie występują na trasie rajdowej. 
Wieczorem w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 odbył się Test Wiedzy, który miał na celu weryfikację zdobytej wiedzy na trasie. 
W sobotę o godzinie 12:00 w trakcie zlotu rajdu nasz pracownik i organizator w/w konkursu mgr Mateusz Ślaski w obecności Skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Joanny Pawłowskiej oraz Wicestarosty Starachowickiego Pana Dariusza Dąbrowskiego, wręczył nagrody najlepszym, oto oni:
1 Miejsce PATROL 41 HUBA z Ostrowca Świętokrzyskiego

2 Miejsce PATROL LAMPARCIKI ze Starachowic


3 Miejsce PATROL KUBUSIE z Lubienii

W rajdzie wzięło udział 115 osób z całej Polski. Dziękujemy za współpracę Hufcowi ZHP Starachowice.
Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Laureatów Konkursu.
Do zobaczenia na tropie przyrody!

GOBIO